Evolution process based importance sampling model for network reliability evaluation
HOU Benwei, LI Xiaojun, LIU Aiwen, DU Xiuli
Systems Engineering - Theory & Practice . 2016, (7): 1837 -1847 .  DOI: 10.12011/1000-6788(2016)07-1837-11