Engle-Granger two-step method in panel data
HU Yi, LIN Jian-hao, WANG Ming-xi, DENG Ying
Systems Engineering - Theory & Practice . 2013, (12): 3112 -3119 .  DOI: 10.12011/1000-6788(2013)12-3112