Differences between reflective measurement model and formative measurement model:An empirical study with TAM
WANG Nian-xin, GE Shi-lun, WANG Zhi-ning, WU Jin-nan
Systems Engineering - Theory & Practice . 2013, (12): 3127 -3138 .  DOI: 10.12011/1000-6788(2013)12-3127